Grundoplysninger

Adresse

Skole og SFO
Hovborgvej 1, Lindknud
6650 Brørup
Tlf. 79965151
 
Centerleder: Rita Baagø Thomsen
Souschef: Trine Pernille Nielsen
 
Skolesekretær: Ejvind Andersen
Sekretær: Charlotte Dinesen
 
 
Formand for skolebestyrelsen: Susan Jette Rasmussen
 
 
Lindknud Børnehave
Hovborgvej 35
Lindknud
6650 Brørup
Telefon: 79965196
 
Souschef: Trine Pernille Nielsen
 
 
Regnbuen - Børnehave og vuggestue
Holmeåvænget 2A
6682 Hovborg
Telefon: 79965191
 
Souschef: Trine Pernille Nielsen

 

 

Klassetrin og spor på skolen

Holmeå Børnecenter består af en skoledel samt en dagtilbudsdel: SFO og Børnehave i Lindknud samt Vuggestuedel og Børnehavdel i Hovborg.

Vi har fælles centerledelse og arbejder tæt sammen i hele børnecentret med fokus på kerneopgaven om vore fælles børn.

Således har vi fx et fælles sprogteam, Ressourcecenter, Trivselsvejleder, læringsagent samt Motorikvejleder.

Skoledelen

Består af et spor fra 0. til 6. klassetrin.

Vi har således en indskolingsdel og et mellemtrinsdel, dog arbejder vi tæt sammen både i teams omkring klasserne og arbejder på tværs af årgangene. Her kan bl.a. nævnes venskabsklasser, sammenlæst 5.-6. årgang og emneuger.

Skolegrupperne i børnehaverne i hhv. Hovborg og Lindknud deltager i flere af de aktiviteter, der oprindeligt udsprang af skoledelen, fx Smagens Dag og Skolernes motionsdag. Således er skolen, elever og voksne kendte når Førskolegruppen begynder på skolen pr. 1.4.

 

Lindknud Børnehave

Lindknud børnehave ligger ca. 400 m. fra skolen men er planlagt til at flytte ind i nye børnehavelokaler på skoledelen i skoleåret 18-19.

 

Hovborg Børnehave og Vuggestue, Regnbuen

I Hovborg er der såvel en vuggestuedel som en børnehavedel. Der er tætsamarbejde mellem de to grupper, således samles grupperne i samme bygning ved dagens begyndelse og afslutning.

Der samarbejdes mellem Dagtilbudsdele i hhv. Hovborg og Lindknud.

Fx mødes skolegruppen i Hovborg jævnligt med skolegruppen i Lindknud.

Vuggestuen har hver onsdag legestue, hvor forældre og børn er velkommen til at deltage. Legestuen finder sted i vuggestuen i tidsrummet 9.30-10.30. Der er ikke legestue jvfr. skolernes ferieplan.